Printed From:

ANSVARSFRISKRIVNING

Denna sida anger de allmänna villkoren som styr användningen av denna hemsida som erbjuder information till hälso- och sjukvårdspersonal och till patienter, speciellt gravida kvinnor eller fertila kvinnor angående det korrekta bruket av läkemedel som innehåller valproat som aktiv substans. Genom att besöka denna hemsida förstår och accepterar du, utan begränsningar eller förbehåll, dessa villkor. Du bör regelbundet granska dessa villkor då de när som helst kan ändras utan förvarning.

1. Upphovsrätt avseende denna hemsida

Denna hemsida har tagits fram för Sanofi-Aventis Groupe, Paris, Frankrike, och drivs av en av dess tillförlitliga underleverantörer.. Layouten och varje komponent, inkluderat varumärken, logotyper och domännamn, som syns på denna hemsida skyddas av upphovsrättslag och tillhör antingen Sanofi-Aventis Groupe eller dess tillförlitliga underleverantör och deras användning är tidigare godkänd.

Ingen del av denna hemsida får kopieras, reproduceras, modifieras, återanvändas, laddas upp, ändras, sändas eller distribueras på något sätt eller i något medium, i del eller i sin helhet, utan föregående skriftligt godkännande från Sanofi-Aventis Groupe eller dess tillförlitliga underleverantör, som lämpligt. Dock får du ladda ner och skriva ut dokument (eller delar därifrån) som har laddats upp på denna hemsida av Sanofi och ta kopior av dessa för ditt personliga bruk eller, om du är hälso- och vårdpersonal, för ditt professionella bruk.

Sanofi-Aventis Groupe och dess dotterbolag förbehåller sig rätten att vidta rättsliga åtgärder vid upphovsrättsintrång.

2. Ingen inbjudan att förskriva medicinska produkter, inte heller att köpa medicinska produkter, inte heller att köpa Sanofiaktier

Information som tillhandahålls på denna hemsida ska inte ses som en inbjudan att förskriva eller köpa medicinska produkter som erbjuds av Sanofi-Aventis Groupe eller något av dess dotterbolag. Informationen på denna hemsida ska inte ses som en inbjudan att investera och ska inte tolkas som ackvirering, ett offentligt erbjudande eller innebära ett erbjudande att teckna, köpa eller handla i sanofiaktier eller andra värdepapper utgivna av Sanofi och/eller dess dotterbolag.

3. Användarnamn, lösenord

Användarnamn och lösenord (“Inloggningsdetaljer”) givna till dig som hälso- och sjukvårdspersonal för att logga in på denna hemsida är personliga för dig och får inte delas med annan person. Du är fullt ansvarig för användningen och konfidentialiteten av Inloggningsdetaljerna.

4. Länkar till andra hemsidor

Sanofi-Aventis Groupe skall inte hållas ansvariga för din tillgång till en tredjepartshemsida som kan nås via denna hemsida. Sanofi-Aventis Groupe har ingen möjlighet att kontrollera innehållet hos sådan tredjepartshemsida som fortsätter vara helt självständig från Sanofi-Aventis Groupe. Existensen av en länk mellan denna hemsida och en tredjepartshemsida betyder inte under några omständigheter att Sanofi-Aventis Groupe godkänner innehållet i den trepartshemsidan på något sätt och särskilt inte användningen av den.

Utöver detta är du själv ansvarig för att vidta lämpliga åtgärder för att förhindra någon infektion från denna hemsida, speciellt från ett eller flera datorvirus, Trojanska hästar eller andra skadliga program.

5. Ansvarsbegränsning

Sanofi-Aventis Groupe strävar efter att informationen på denna hemsida är korrekt och reflekterar statusen hos kraven som har följts vid förskrivning eller användning av medicinska produkter som innehåller valproat eller valproatsalter som aktiv substans av gravida kvinnor eller fertila kvinnor. Dock kan inte Sanofi-Aventis Group och dess dotterbolag garantera att informationen på denna hemsida är korrekt, riktigt och följer aktuell status hos medicinsk vetenskap. SOM EN KONSEKVENS OCH I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIGA LAGAR TILLÅTER, FRÅNSÄGER SIG SANOFI-AVENTIS GROUPE OCH DESS DOTTERBOLAG, DESS DIREKTÖRER OCH TJÄNSTEMÄN, ALLT ANSVAR FÖR ALL SKADA, INKLUDERAT, UTAN FÖRBEHÅLL, DIREKT, INDIREKT, FÖLJD-, FYSISKA OCH/ELLER PSYKOLOGISKA SKADOR SOM KAN UPPKOMMA SOM RESULTAT AV ATT INFORMATION PÅ DENNA HEMSIDA INTE ÄR KORREKT, INTE ÄR KOMPLETT ELLER INTE ÄR UPPDATERAD PÅ GRUND AV FÖRSUMLIG ELLER AVSIKTLIG HANDLING ELLER UNDERLÅTENHET AV SANOFI-AVENTIS GROUPE, DESS DOTTERBOLAG, DESS DIREKTÖRER OCH TJÄNSTEMÄN.

UTÖVER DETTA, I DEN UTSTRÄCKNING TILLÄMPLIGA LAGAR TILLÅTER, AVSÄGER SIG SANOFI-AVENTIS GROUPE OCH DESS DOTTERBOLAG, DESS DIREKTÖRER OCH TJÄNSTEMÄN ANSVAR FÖR ALL SKADA INKLUDERAT, UTAN FÖRBEHÅLL, DIREKT, INDIREKT, FÖLJD-, FYSISKA OCH/ELLER PSYKOLOGISKA SKADOR SOM UPPKOMMER SOM ETT RESULTAT AV ATT EN TREDJE PART BEDRÄGLIGEN ÄNDRAR INFORMATIONEN PÅ DENNA HEMSIDA; ELLER ATT DATORN SOM DU ANVÄNDER FÖR ATT NÅ DENNA HEMSIDA, SKADAS GENOM DATORVIRUS, TROJANSKA HÄSTAR ELLER ANNAN SKADLIG PROGRAMVARA.

6. Erkännande

Du bekräftar att det (i) är tekniskt omöjligt att denna hemsida tillhandahålls fri från fel och att Sanofi-Aventis Groupe inte kan ta något ansvar för detta, (ii) att fel kan leda till att hemsidan tillfälligt inte kan nås, och att (iii) driften av denna hemsida kan påverkas negativt av omständigheter och prestanda utanför Sanofi-Aventis Groupes kontroll inkluderat, utan förbehåll, överföring och telekommunikationslänkar mellan din dator och denna hemsida.

7. Legal information

Denna hemsida och dess innehåll regleras av fransk lag och alla tvister som kan uppstå vid din användning av hemsidan faller under tillämplig domstols jurisdiktion i Paris, Frankrike.

8. Foton

Inloggnings- och hemsidefotografier av iStock.com.