Printed From:

INTEGRITETSPOLICY ANGÅENDE DINA PERSONLIGA UPPGIFTER

SANOFI-AVENTIS GROUPE jobbar för att skydda dina personliga uppgifter och din integritet och implementerar alla nödvändiga åtgärder för att säkerställa detta skydd, i enlighet med dess globala integritetspolicy. Denna information redogör detaljerna kring syftet och sättet som SANOFI-AVENTIS GROUPE behandlar dina personliga uppgifter.

De personliga data som samlas in genom denna hemsida (INKLUSIVE REGISTRERINGSFORMULÄRET ONLINE) behandlas under kontroll av SANOFI-AVENTIS GROUPE, 54 Rue La Boétie 75008 Paris, 01 53 77 40 00 (“SANOFI-AVENTIS GROUPE”). SANOFI-AVENTIS GROUPEs tjänsteman för dataskydd kan kontaktas på denna adress: PRIVACY-OFFICE-GLOBAL@SANOFI.COM

SANOFI-AVENTIS GROUPE samlar in och behandlar dina personliga uppgifter för följande ändamål med ditt tidigare medgivande:

 • För att möjliggöra för dig att skapa ett konto på denna hemsida och komma åt specifika sektioner på hemsidan som är dedikerade till hälso- och sjukvårdspersonal;
 • För att vi ska kunna kommunicera med dig eller skicka information till dig rörande ditt konto (inklusive nyhetsbrev enligt din begäran);
 • För att i framtiden erbjuda dig en-kontoinloggning till andra SANOFI-AVENTIS GROUPE-tjänster med samma inloggningsuppgifter.

Även om du själv får bestämma om du vill registrera dig så förstår du att om du inte anger de efterfrågade uppgifterna om dig (t ex. namn, efternamn, födelsedatum, kön, specialitet, e-mailadress som obligatoriska uppgifter och andra icke-obligatoriska uppgifter som adress, telefonnummer och licens-ID), så är det inte möjligt för SANOFI-AVENTIS GROUPE att öppna kontot och erbjuda dig dessa tjänster.

Med avseende på detta så har du rätt att dra tillbaka ditt medgivande när som helst genom att skicka oss en efterfrågan, och då kommer SANOFI-AVENTIS GROUPE att stänga ditt konto och sluta hantera dina uppgifter – ett sådant tillbakadragande ska inte påverka lagligheten av hanteringen för den tidigare tidsperioden.

SANOFI-AVENTIS GROUPE kommer också att samla in och behandla dina personliga uppgifter för följande ändamål med stöd i legala skyldigheter som är tillämpliga för dess aktiviteter eller för att skydda dess legitima intressen:

 • för att möjliggöra för oss att kunna identifiera dig och, som nödvändigt, om du är juridiskt behörig hälso- och sjukvårdspersonal (till exempel genom att verifiera det i publika eller privata databaser om du är registrerad i en yrkesförening eller på universitet);
 • för att analysera din användning per profil på denna hemsida av statistiska anledningar och för att optimera och säkra funktionen av denna hemsida.

 Som det krävs för ovan nämnda syften kan SANOFI-AVENTIS GROUPE behöva kommunicera dina personliga uppgifter till följande mottagare:

 • personal inom SANOFI-AVENTIS GROUPE som ansvarar för att driva hemsidan;
 • personal i lokala dotterbolag till SANOFI-AVENTIS GROUPE som ansvarar för verifieringen som beskrivs ovan;
 • till våra tillförlitliga underleverantörer som ansvarar för hosting (värdskapet) av hemsidan och/eller den insamlade informationen;
 • till våra tillförlitliga underleverantörer som ansvarar för att verifiera din identitet och din professionella ackreditering på uppdrag av lokala dotterbolag till SANOFI-AVENTIS GROUPE;
 • Juridiska och administrativa myndigheter inkluderat hälsomyndigheter i enlighet med legala och regulatoriska krav och/eller för att svara på specifika frågor eller ålägganden i rättsliga- eller administrativa procedurer.

SANOFI-AVENTIS GROUPE är en multinationell grupp. Din data kan komma att överföras till andra enheter som befinner sig utanför det europeiska ekonomiska samarbetsområdet, i länder där lagstiftningen inte nödvändigtvis erbjuder samma nivå av informationsskydd eller till länder som inte erkänts av den Europeiska kommissionen om att de erbjuder en adekvat skyddsnivå.

För att säkerställa en adekvat skyddsnivå för din data så är dessa överföringar skyddade av SANOFI-AVENTIS GROUPE i enlighet med kraven i europeisk lag enligt följande, i synnerhet:

 • Standardkontraktsklausulerna från den Europeiska kommissionen för överföringar till våra partners;
 • SANOFI-AVENTIS GROUPEs bindande företagsregler för intra-gruppöverföringar.

Du kan få en kopia på dessa skyddsåtgärder genom att kontakta vår tjänsteman för dataskydd på följande adress: privacy-office-global@sanofi.com

För ändamålen som beskrivs ovan kan SANOFI-AVENTIS GROUPE samla in ytterligare information om dig från tredje part, inklusive tredje part som ansvarar för eller äger privata eller offentliga/nationella/statliga databaser om hälso- och sjukvårdspersonal. Dessa tredje parter gör detta inom ramen för sina egna integritetspolicys eller applicerbar lagstiftning. Om du vill veta mer om ursprunget av såna personliga uppgifter och förhållandet för insamlandet och överföringen av dessa till SANOFI-AVENTIS GROUPE, var god läs deras applicerbara informationsskyddspolicys.

I enlighet med rättigheterna du har enligt lag så har du rätt till att:

 • Genom en enkel begäran komma åt dina personliga uppgifter – du kan be att få en kopia av dina personliga uppgifter så länge de uppgifterna inte är direkt tillgängliga för dig.;
 • För att be om en korrigering av dina personliga uppgifter om de är felaktiga, ofullständiga eller föråldrade;
 • För att få ett borttagande av dina personliga uppgifter i de fall som lagen nämner;
 • För att få en begränsning i hanteringen av dina uppgifter i de fall som lagen nämner;
 • För att få dina personliga uppgifter för överföring till tredje part eller för att få överföringen av dina personliga uppgifter till sådan tredje part bestämd av dig, i den utsträckning det är tekniskt möjligt;
 • Om svårigheter uppkommer kan du skicka en informationsbegäran direkt till vår tjänsteman för dataskydd;
 • Du kan också lämna in ett klagomål till: Datainspektionen, - Drottninggatan 29, 5th Floor, Box 8114, 104 20 Stockholm - datainspektionen@datainspektionen.se

Din data kommer i allmänhet att sparas så länge ditt konto är aktivt, och tills du eller vi bestämmer att ditt konto ska stängas. SANOFI-AVENTIS GROUPE kan ändå behålla hela eller delar av denna typ av data för att uppfylla legala eller regulatoriska krav eller för att skydda SANOFI-AVENTIS GROUPEs intressen.