Printed From:

INFORMATION OCH STÖD

Sanofi har producerat och validerat utbildningsmaterial i konsultation med Europeiska Läkemedelsmyndigheten vilket godkänts i Sverige av Läkemedelsverket. Dessa förklarar riskerna associerade med valproat under graviditet och graviditetspreventionsprogrammet. Du kan ladda ner dessa genom att klicka på bilderna nedan.

  • Guide för hälso- och sjukvårdspersonal. Information om riskerna med valproatanvändning (<Ergenyl och Ergenyl Retard>) av kvinnliga patienter och gravida kvinnor. Preventivmedel och graviditetsprevention
  • Valproat (<Ergenyl och Ergenyl Retard>) preventivmedel och graviditet: vad du bör veta. Patientinformationsbroschyren
  • Den årliga riskbekräftelseblanketten för flickor och fertila kvinnor som behandlas med valproat (<Ergenyl och Ergenyl Retard>)
  • Patientkort
 

GUIDE FÖR HÄLSO- OCH SJUKVÅRDSPERSONAL

Se

PATIENTINFORMATIONSBROSCHYR

Se

ÅRLIGA RISKBEKRÄFTELSEBLANKETTEN

Se

PATIENTKORT

Se