Printed From:

Du tar valproat för att kontrollera din epilepsi, och du har kanske behandlats i många år med det läkemedlet. Att använda valproat innebär begränsningar och är inte riskfritt.

En av de största riskerna för fertila kvinnor som tar valproat är att det kan skada det ofödda barnet om det tas under graviditet.

På grund av detta så krävs det att alla kvinnor som tar valproat också använder ett effektivt preventivmedel för att undvika oplanerade graviditeter. För att säkerställa att alla kvinnor som tar valproat klart förstår dessa risker och hur de kan undvika dem så har ett graviditetspreventionsprogram tagits fram och validerats i konsultation med Europeiska Läkemedelsmyndigheten och godkänts i Sverige av Läkemedelsverket. Eftersom du tar valproat för epilepsi så måste du förstå graviditetspreventionsprogrammet och vad det betyder för dig.

Att behandlas med valproat betyder inte att du inte kan skaffa barn, men det behöver planeras noggrant i god tid innan och där det är möjligt/passande efter att du först pratat med din specialistläkare. Detta är därför du kan behöva byta till en annan behandling för epilepsi, vilket tar tid.

När du behandlas med valproat behöver du minst en gång per år boka tid för att träffa din specialistläkare. Om du har några frågor eller funderingar så kan du ställa dem vid nästa besök. Det är en bra idé att förbereda sig inför kommande besök och skriva en lista så att du inte glömmer att diskutera någonting som du funderar på. Det kommer hjälpa dig att få rätt råd tidigt. Säkerställ också att du förstår allt som du behöver veta kring hur viktigt det är att använda preventivmedel när du tar valproat.

Förutom det årliga besöket med din specialistläkare, så behöver du också träffa honom/henne och prata om att ändra din epilepsibehandling om du vill skaffa barn. Du behöver också omgående träffa din neurolog om du upptäcker att du är gravid.

Varje läkarbesök ger dig tillfälle att få klarhet i vad som helst som du funderar på och du kan berätta för din läkare hur du känner dig, och därmed få rätt medicinsk rådgivning.

Därför är det så viktigt att du planerar inför ditt nästa läkarbesök. Ta ett par minuter innan ditt besök för att fundera igenom om det är någonting du vill diskutera med din läkare och skriv ned det. Om det behövs så använd riskbekräftelseblanketten (du kan ladda ner den här) som en guide till vilka frågor du kan tänkas vilja ställa. Ta med dig dina anteckningar och skriv ner svaren du får så att du även kan titta på dem senare.

Riskbekräftelseblanketten kommer användas varje år av din läkare. Om du planerar att bli gravid eller om du är gravid så kommer den att användas för att förklara riskerna som finns med att använda valproat under graviditet för dig. Din läkare kommer att be dig signera blanketten för att säkerställa att du förstår dessa risker. Därför är det mycket viktigt att du frågar din läkare öppet om du tycker att någonting är oklart.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KAN TÄNKAS VILJA STÄLLA…

Eftersom du tar valproat så måste du vara säker på att du förstår svaren på följande frågor. Besöket hos din läkare är ett bra tillfälle att diskutera dem om du är orolig eller tycker att någonting är oklart.

Vilka är möjliga biverkningar med valproat?

Varför är det så viktigt med preventivmedel om jag tar valproat?

Vad ska jag göra om jag blir gravid när jag behandlas med valproat?

Vad kan hända mitt barn om jag behandlas med valproat?

Finns det några andra behandlingsalternativ för mig om jag vill bli gravid, eller faktiskt blir gravid, när jag behandlas med valproat?

Varför behöver jag skriva under riskbekräftelseblanketten innan jag påbörjar min valproatbehandling och sen igen vid varje årligt besök med min specialistläkare?

Vad ska jag göra om jag vill skaffa barn när jag behandlas med valproat?

Kommer användning av valproat förhindra mig att bilda familj?

VAD ÄR GRAVIDITETSPREVENTIONS-PROGRAMMET?

Graviditetspreventions-programmet är en rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket. För dig är målet att säkerställa att du har blivit informerad av din läkare om riskerna med att använda valproat under graviditet och att du fullt ut förstår dessa risker.

De åtgärder som finns inkluderar rekommendationer och tillstånd som är specifika för kvinnor som använder valproat som din läkare kommer att förklara för dig. Bland dessa så kommer du att behöva göra ett graviditetstest innan du startar behandlingen, använda ett effektivt preventivmedel för att förhindra att du blir gravid och fortsätta med det genom hela behandlingen. Du kommer behöva gå på årligt återbesök hos din läkare för att gå igenom din behandling. Tala omedelbart om för din läkare om du tror att du kan vara gravid eller om du vill bli gravid.

Informationen nedan förklarar vad graviditetspreventions-programmet betyder för dig och erbjuder rekommendationer som kan användas när du planerar ditt nästa läkarbesök.

JAG BÖRJAR BEHANDLINGEN MED VALPROAT

Mer information

JAG BÖRJAR BEHANDLINGEN MED VALPROAT

 • Din läkare kommer förklara för dig varför han/hon tycker att valproat är rätt läkemedel för dig och berätta för dig om alla kända risker:
  • Din läkare kommer endast förskriva valproat till dig om andra behandlingsalternativ inte fungerar, du inte är gravid och du använder preventivmedel.
  • Din läkare kommer be dig ta ett graviditetstest innan du startar behandling med valproat, och därefter vid behov. Detta för att säkerställa att du inte är gravid.
  • Använd alltid ett effektivt preventivmedel när du tar valproat:
   • Använd preventivmedel under hela tiden du tar valproat
   • Sluta inte använda preventivmedel när som helst
 • Din läkare kommer att rekommendera ett effektivt preventivmedel för dig. Detta för att förhindra att du blir gravid.
  • Du kommer behöva se över din behandling med din läkare regelbundet (åtminstone årligen).
  • Vid detta första besök kommer din läkare be dig läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att du ska vara väl medveten om och förstå alla risker med att använda valproat under graviditet och rekommendationer för att undvika att bli gravid under behandling med valproat.
 • Om du bestämmer dig för att du vill skaffa barn, prata med din läkare så snart som möjligt.
  • Sluta inte behandlingen med valproat eller preventivmedel – innan du har diskuterat detta med din läkare.
  • Du behöver prata med din läkare om riskerna för ditt barns hälsa och samtidigt hålla din sjukdom under kontroll.
  • Du och din läkare bör komma överens om vad man ska göra med din behandling innan du försöker bli gravid.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KANSKE VILL STÄLLA…

 • Varför ska jag göra ett graviditetstest innan jag börjar behandling med valproat?
 • Innebär behandling med valproat att jag inte kommer ha möjlighet att skaffa barn?
 • Kommer jag behöva använda preventivmedel under hela mitt fertila liv?
 • Om jag är fri från epileptiska anfall, kan jag avsluta behandlingen för att bli gravid?
 • Om jag vill skaffa barn, finns det andra behandlingsalternativ för min epilepsi som skulle passa bättre?
 • Vad skulle kunna hända om jag blir gravid när jag behandlas med valproat?

JAG TAR VALPROAT OCH PLANERAR ATT SKAFFA BARN

Mer information

JAG TAR VALPROAT OCH PLANERAR ATT SKAFFA BARN

 • Om du planerar att skaffa barn, prata först med din läkare men:
  • Fortsätt behandlingen med valproat
  • Fortsätt behandlingen med preventivmedel tills du har pratat med din läkare
 • Det är viktigt att du inte blir gravid innan du och din läkare har pratat.
  • Din läkare kan behöva ändra din behandling en lång tid innan du blir gravid – det är för att säkerställa att din sjukdom är stabil.
  • Du behöver prata med din läkare om vad som kan göras för att minska riskerna för ditt barns hälsa och samtidigt hålla din sjukdom under kontroll.
  • Fråga läkaren om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den allmänna risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som finns vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.
 • Du kommer behöva utvärdera din behandling med din läkare regelbundet (åtminstone årligen).
 • Under detta besök kommer din läkare be dig läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att säkerställa att du är väl medveten om och förstår alla risker med att använda valproat under graviditet.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KANSKE VILL STÄLLA…

 • Vilka andra behandlingar kan jag få för min epilepsi om jag vill skaffa barn?
 • Vad är fördelarna och riskerna med den nya behandlingen?
 • Hur lång tid kommer det ta att anpassa mig till den nya behandlingen innan jag kan börja försöka bli gravid?
 • Är det troligt att jag kommer få epileptiska anfall medan jag byter behandling?
 • Om andra behandlingsmetoder inte passar mig, kommer jag då kunna skaffa barn?
 • Innebär min epilepsi någon risk för mitt barn?
 • Är det troligt att mitt barn ärver min epilepsi?

JAG TAR VALPROAT OCH PLANERAR INTE ATT SKAFFA BARN

Mer information

JAG TAR VALPROAT OCH PLANERAR INTE ATT SKAFFA BARN

 • Använd alltid ett effektivt preventivmedel när du tar valproat och inte planerar att skaffa barn.
  • Använd preventivmedel under hela tiden du tar valproat
  • Sluta inte använda preventivmedel när som helst
 • Prata med din läkare eller gynekolog/förlossningsläkare eller barnmorska vid mödravårdscentralen om du behöver preventivmedelsrådgivning.
 • Kontakta din läkare omedelbart om du tror att du är gravid.
 • Sluta aldrig behandlingen med valproat innan du har diskuterat med din läkare, även fast du blivit gravid för det kan vara farligt för både dig och ditt barn.
 • Du kommer behöva gå igenom din behandling med din läkare regelbundet (åtminstone årligen).
 • Under det årliga besöket så kommer din läkare be dig läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att du ska vara väl medveten om och förstå alla risker med att använda valproat under graviditet och rekommendationer för att undvika att bli gravid under behandling med valproat.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KANSKE VILL STÄLLA…

 • Vad skulle vara det bästa preventivmedlet för mig?
 • Kommer jag att behöva använda preventivmedel under hela mitt fertila liv?
 • Bör jag överväga alternativa preventivmedel, t.ex. sterilisering?
 • Om jag vill skaffa barn, är det då möjligt när jag behandlas med valproat?
 • Ska jag använda preventivmedel när jag behandlas med valproat även om jag inte har en partner?

JAG HAR BLIVIT GRAVID UNDER TIDEN JAG BEHANDLAS MED VALPROAT

Mer information

JAG HAR BLIVIT GRAVID UNDER TIDEN JAG BEHANDLAS MED VALPROAT

 • Om du tror att du är gravid:
  Sluta inte behandlingen med valproat – detta för att din epilepsi kan förvärras.
 • Tala omedelbart med din läkare. Detta för att diskutera vilka alternativ du har. Din läkare kan säga att du kan behöva byta till en annan behandling och förklara hur man gör övergången från valproat till den nya behandlingen.
 • Barn till mödrar som behandlas med valproat under graviditet löper högre risk för:
  • Fosterskador och
  • negativa effekter på inlärningsförmåga och utveckling.
 • Dessa kan allvarligt påverka ditt barns liv.
 • Under vissa omständigheter är det inte alltid möjligt att byta till en annan behandling. Kontakta din läkare för ytterligare information.
 • Under detta besök så kommer din läkare be dig läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att säkerställa att du är väl medveten om och har förstått alla risker och rekommendationer kring användning av valproat under graviditet.
 • Du kommer undersökas mycket noggrant:
  • Detta för att säkerställa att din sjukdom är stabil.
  • Det är också för att undersöka hur ditt barn utvecklas.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KANSKE VILL STÄLLA…

 • Vad kan jag göra för att säkerställa att mitt barn inte skadas av valproat?
 • Varför kan jag inte bara avbryta behandlingen tills mitt barn är fött?
 • Kan jag byta behandling medan jag är gravid?
 • Vilka är de andra behandlingsalternativen och finns det några risker med att byta?
 • Finns det något sätt att i förväg veta om mitt barn kommer skadas av valproat?
 • Innebär min epilepsi någon risk för mitt barn?
 • Är det troligt att mitt barn kommer ärva min epilepsi?

EPILEPSI material

Ladda ner material