Printed From:

Du har fått valproat utskrivet på recept för kontroll av din epilepsi. Epilepsi är en allvarlig sjukdom och om den inte noggrant kontrolleras så kan den hindra dig från att leva ett fullvärdigt och aktivt liv.

Valproat, precis som alla läkemedel, har begränsningar och är inte riskfritt.

En av de största riskerna för flickor och unga kvinnor som tar valproat är att det kan skada det ofödda barnet om det tas under graviditet.

Av den här anledningen så rekommenderas alla flickor och unga kvinnor som tar valproat att ta ett effektivt preventivmedel så att de inte blir oavsiktligt gravida. För att säkerställa att personer som behandlas med valproat förstår dessa risker fullt ut och gör sitt bästa för att undvika dem, så har ett graviditetspreventions-program

 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.

utvecklats. Eftersom du tar valproat mot epilepsi så måste du förstå graviditetspreventions-programmet och vad det innebär för dig, även om du är i början av din tonårstid och inte ens tänker på att skaffa barn på många år.

Om du har några frågor om valproat, dess biverkningar eller om preventivmedel, kom ihåg att ställa dem till din läkare vid ditt nästa besök.

Det är en bra idé att förbereda dig för besöket så att du vet att du får svar på alla dina frågor och kan diskutera alla dina funderingar. Du kan be din familj hjälpa till att förbereda dig inför besöket och diskussionen med läkaren.

Det här besöket kommer hjälpa din läkare att ge dig rätt råd tidigt och säkerställa att du förstår allt som du behöver veta om hur viktigt det är att inte bli gravid när du behandlas med valproat, och vad du behöver göra om du fått din första mens eller om du upptäcker att du är gravid.

Kom ihåg att du ska träffa din specialistläkare varje år för att se över din behandling. Du behöver också träffa din neurolog så snart som möjligt för att prata om din behandling om du har fått din första mens eller om du upptäcker att du är gravid.

Det är också väldigt viktigt att du inte slutar ta något läkemedel utan att diskutera vad som händer med din läkare.

Om din mens har debuterat (börjat för första gången) så är det viktigt att tala om det för din läkare så snart det hänt. Din läkare kommer kunna förklara för dig hur det kan påverka dina epileptiska anfall. Din läkare kommer också att kunna berätta mer om det program som tagits framför att undvika graviditet medan du behandlas med valproat. Det kallas för graviditetspreventionsprogrammet och det finns mycket information för dig om vad det är och hur det fungerar.

I korthet, vad du behöver förstå är att om man tar valproat när man är gravid så kan det orsaka skador hos barnet. På grund av detta så kan du bara börja ta valproat om du inte är gravid, och du avråds från att bli gravid så länge som du behandlas med valproat.

Du och din familj kan fråga läkaren om graviditet och preventivmedel för att få de råd och stöd som ni behöver. Be din läkare om en kopia av patientinformationsbroschyren, så att du kan ta med den och läsa den hemma. Du kommer också att bli ombedd att läsa och skriva under en blankett som visar att du förstår riskerna med valproat under graviditet och att du har blivit avrådd från att bli gravid medan du behandlas.

Om du behandlas med valproat och senare vill skaffa barn, så är det väldigt viktigt att planera detta i god tid och vidta alla åtgärder för att minimera risken för barnet. Detta betyder vanligtvis att du byter från valproat till en annan behandling. Om du blir gravid när du tar valproat, så utsätts barnet för risk. Det är därför det är så viktigt att du använder ett effektivt preventivmedel hela tiden som du tar valproat så att du inte blir oavsiktligt gravid. Du ska enbart sluta ta preventivmedel när du bytt till en annan antiepileptisk behandling.

Även om din första mens inte börjat än så är det en bra idé att förstå vad graviditetspreventionsprogrammet är, så att du är redo och har koll när första mensen börjar.

Det som är viktigast vid den här tiden är att komma ihåg att berätta för din specialistläkare så snart som du får din första mens och boka in ett läkarbesök. Läkaren kommer berätta om graviditetspreventionsprogrammet och svara på alla dina frågor.

Om du känner att det är någonting du inte förstår eller om du behöver mer stöd så kontakta din specialistläkare eller allmänläkare och be om en kopia av patientinformationsbroschyren.

Varje läkarbesök är en möjlighet att klargöra saker som du funderar på och berätta för läkaren hur du mår och få råd.

Därför är det så viktigt att du planerar inför ditt nästa läkarbesök. Ta ett par minuter innan ditt besök för att fundera igenom om det är någonting du vill diskutera med din läkare och skriv ned det. Om det behövs så använd riskbekräftelseblanketten (du kan ladda ner den här) som en guide till vilka frågor du kan tänkas vilja ställa. Ta med dig dina anteckningar och skriv ner svaren du får så att du även kan titta på dem senare.

Riskbekräftelseblanketten kommer användas varje år av din läkare. Om du planerar att bli gravid eller om du är gravid så kommer den att användas för att förklara för dig riskerna som finns med att använda valproat under graviditet. Din läkare kommer att be dig signera blanketten för att säkerställa att du förstår dessa risker och att du har blivit avrådd från att bli gravid. Det är viktigt att du inte känner dig blyg över att fråga läkaren om något är oklart.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KANSKE VILL STÄLLA…

Eftersom du tar valproat så måste du vara säker på att du förstår svaren på följande frågor. Besöket hos din läkare är ett bra tillfälle att diskutera igenom dem om du är orolig eller tycker att någonting är oklart.

Vilka är de möjliga biverkningarna av valproat?

Varför ska jag göra ett graviditetstest innan jag börjar behandling med valproat?

Varför är det så viktigt med preventivmedel när jag behandlas med valproat?

Måste jag använda preventivmedel om jag inte har en pojkvän när jag behandlas med valproat?

Vad ska jag göra om jag blir gravid när jag behandlas med valproat?

Vad kan hända med mitt barn om jag behandlas med valproat?

Kommer jag att behöva byta till ett annat läkemedel om jag blir gravid när jag behandlas med valproat?

Vilka andra behandlingsalternativ finns när jag vill bli gravid eller har blivit gravid?

Varför måste jag skriva under riskbekräftelseblanketten innan jag börjar ta valproat och vid varje årligt besök till specialistläkaren?

Vad ska jag göra om jag vill skaffa barn när jag tar valproat?

Kommer behandling med valproat hindra mig från att bilda familj?

VAD ÄR GRAVIDITETSPREVENTIONS-PROGRAMMET?

Graviditetspreventions-programmet är en rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket. Syftet är att säkerställa att du har blivit informerad av din läkare om riskerna med att använda valproat under graviditet och att du fullt ut förstår dessa risker.

De åtgärder som finns inkluderar rekommendationer och tillstånd som är specifika för flickor och kvinnor som använder valproat som din läkare kommer att förklara för dig. Bland dessa så kommer du (om du har fått din första mens) att behöva göra ett graviditetstest innan du startar behandlingen, använda ett effektivt preventivmedel för att förhindra att du blir gravid och fortsätta med det genom hela behandlingen. Du kommer behöva gå på återbesök hos din läkare en gång om året för att gå igenom din behandling, och tala omedelbart om för din läkare om du tror att du kan vara gravid eller du vill bli gravid.

Informationen nedan förklarar vad graviditetspreventions-programmet innebär för dig och ger rekommendationer som kan användas när du planerar ditt nästa läkarbesök.

JAG BEHANDLAS REDAN MED VALPROAT

Mer information

JAG BEHANDLAS REDAN MED VALPROAT

 • Använd alltid ett effektivt preventivmedel om du har fått din mens när du tar valproat.
  • Använd preventivmedel under hela tiden du tar valproat
  • Sluta inte använda preventivmedel när som helst.
 • Din läkare eller gynekolog/förlossningsläkare eller barnmorska vid mödravårdscentralen kan ge dig preventivmedelsrådgivning.
 • Kontakta din läkare omedelbart om du tror att du är gravid.
 • Sluta aldrig behandlingen med valproat innan du har diskuterat med din läkare, även fast du blivit gravid för det kan vara farligt för både dig och ditt barn.
 • Du kommer behöva gå igenom din behandling med din läkare regelbundet (åtminstone årligen).
 • Under det årliga besöket så kommer din läkare be dig läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att du ska vara väl medveten om och förstå alla risker med att använda valproat under graviditet och rekommendationer för att undvika att bli gravid under behandling med valproat.
 • Om du tror att du är gravid:
  Sluta inte behandlingen med valproat innan du har diskuterat med din läkare -
  • detta för att din epilepsi kan förvärras.
 • Tala omedelbart med din läkare.
  Detta för att diskutera vilka alternativ du har. Din läkare kan säga att du kan behöva byta till en annan behandling och förklara hur man gör övergången från valproat till den nya behandlingen.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KANSKE VILL STÄLLA…

 • Varför ska jag göra ett graviditetstest innan jag börjar behandling med valproat?
 • Varför är preventivmedel så viktigt om jag behandlas med valproat?
 • Behöver jag använda preventivmedel när jag tar valproat även om min mens precis har debuterat (börjat första gången)?
 • Behöver jag använda preventivmedel när jag behandlas med valproat även om jag inte har en pojkvän?
 • Vad ska jag göra om jag blir gravid när jag behandlas med valproat?
 • Vad kan hända mitt barn om jag fortsätter behandlas med valproat?
 • Behöver jag byta behandling om jag behandlas med valproat när jag är gravid och vad är riskerna med att byta?
 • Vilken information finns i riskbekräftelseblanketten? Varför behöver jag skriva under den?

JAG BÖRJAR BEHANDLINGEN MED VALPROAT

Mer information

JAG BÖRJAR BEHANDLINGEN MED VALPROAT

 • Din läkare kommer förklara för dig varför han/hon tycker att valproat är rätt läkemedel för dig och berätta för dig om alla kända risker:
 • Om du är för ung för att kunna bli gravid:
  • Din läkare kommer endast förskriva valproat till dig om andra behandlingsalternativ inte fungerar.
  • Det är viktigt att du och dina föräldrar/vårdnadshavare är medvetna om riskerna med att behandlas med valproat under graviditet. Det är för att du ska veta vad du ska göra när du är stor nog för att kunna få barn.
  • Du eller dina föräldrar/vårdnadshavare ska kontakta specialistläkaren när du får din menarche när du behandlas med valproat.
 • Om du redan är gammal nog för att bli gravid:
  • Din läkare kommer endast förskriva valproat till dig om andra behandlingsalternativ inte fungerar, om du inte är gravid och du använder preventivmedel.
  • Din läkare kommer be dig ta ett graviditetstest innan du startar behandling med valproat, och därefter vid behov. Detta för att säkerställa att du inte är gravid.
  • Använd alltid ett effektivt preventivmedel när du tar valproat:
   • Använd preventivmedel under hela tiden du tar valproat
   • Sluta inte använda preventivmedel när som helst.
 • Din läkare kommer att rekommendera ett effektivt preventivmedel för dig. Detta för att förhindra att du blir gravid.
  • Du kommer behöva se över din behandling med din läkare regelbundet (åtminstone årligen).
  • Vid detta första besök kommer din läkare be dig läsa en riskbekräftelseblankett. Detta är för att du ska vara väl medveten om och förstå alla risker med att använda valproat under graviditet och rekommendationer för att undvika att bli gravid under behandling med valproat.
 • Om du bestämmer dig för att du vill skaffa barn, prata med din läkare så snart som möjligt
  • Sluta inte behandlingen med valproat eller preventivmedel – innan du har diskuterat detta med din läkare
  • Du behöver prata med din läkare om riskerna för ditt barn hälsa och samtidigt hålla din sjukdom under kontroll.
  • Du och din läkare bör komma överens om vad man ska göra med din behandling innan du försöker bli gravid.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KANSKE VILL STÄLLA…

 • Finns det inte något annat jag kan ta för min epilepsi som inte kräver att jag använder preventivmedel?
 • Varför ska jag göra ett graviditetstest innan jag börjar behandlas med valproat?
 • Varför är det så viktigt med preventivmedel om jag behandlas med valproat?
 • Behöver jag fortfarande använda preventivmedel även om jag precis fått min första mens när jag behandlas med valproat?
 • Behöver jag använda preventivmedel när jag behandlas med valproat även om jag inte har en pojkvän?
 • Kommer jag att kunna bilda familj senare när jag behandlas med valproat?
 • Vad ska jag göra om jag blir gravid när jag behandlas med valproat?
 • Vad kan hända mitt barn om jag fortsätter behandlas med valproat?
 • Varför behöver jag byta till ett annat läkemedel när jag vill bli/blir gravid när jag behandlas med valproat?
 • Vilken information finns i riskbekräftelseblanketten? Varför behöver jag skriva under den?

EPILEPSI material

Ladda ner material