Printed From:

Din partner har epilepsi och behandlas för det med valproat. Epilepsi är en allvarlig, kronisk neurologisk sjukdom.

En av de största riskerna för kvinnor som tar valproat är att det kan skada det ofödda barnet om det tas under graviditet. På grund av detta rekommenderas alla kvinnor som tar valproat att använda ett effektivt preventivmedel så att de inte blir oavsiktligt gravida. Att din partner tar valproat betyder inte att hon inte kan skaffa barn i framtiden, men det måste planeras noggrant långt i förväg – din partner kommer att behöva byta till en annan behandling för sin epilepsi och det kommer att ta tid.

Som partner till en kvinna med epilepsi som tar valproat så har du en viktig roll som stöd till din partner, att hjälpa henne ta rätt beslut om sin behandling och att tillsammans ta beslut om att bilda familj i framtiden. Därför behöver du förstå vad det innebär att ta valproat och specifikt vad graviditetspreventionsprogrammet är.

Om du har några frågor eller funderingar kom ihåg att diskutera dem med din partner så att hon kan få rätt svar vid sitt nästa läkarbesök.

Din partner kommer behöva boka in ett läkarbesök minst en gång om året. Det är en bra idé att tillsammans förbereda inför nästa besök så att ni är säkra på att allt som ni funderar på tas upp vid besöket.

Liksom årsbesöket så behöver din partner också boka in ett besök hos sin läkare för att prata om sin epilepsibehandling om ni vill bilda familj eller om hon upptäcker att hon är gravid.

Varje läkarbesök är en möjlighet för din partner att fråga sin läkare om saker som hon funderat på och berätta för läkaren hur hon mår, och få rätt medicinsk rådgivning.

Därför är det så viktigt att planera inför din partners nästa läkarbesök.

Föreslå för din partner att hon tar några minuter innan sitt besök för att fundera igenom om det är någonting som hon vill veta eller diskutera och skriva ner det. Hon bör ta anteckningarna med sig och skriva ner svaren. Detta kan vara till hjälp när det kommer till att diskutera och förstå riskbekräftelseblanketten, som är en del av din partners årliga utvärdering med sin läkare vilken kommer säkerställa att hon förstår varför det är så viktigt att inte bli gravid när man tar detta läkemedel.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR HON KANSKE VILL STÄLLA…

Alla kvinnor som tar valproat måste vara säkra på att de förstår svaren på följande frågor. Att träffa sin läkare är en möjlighet att prata igenom detta om någonting är oroande eller oklart.

Vilka är de möjliga biverkningarna av valproat?

Varför är det så viktigt med preventivmedel om jag behandlas med valproat?

Vad ska jag göra om jag blir gravid när jag behandlas med valproat?

Vad kan hända med mitt barn om jag behandlas med valproat?

Varför behöver jag skriva under en blankett för att få detta läkemedel?

Vad ska jag göra om jag vill bilda familj när jag behandlas med valproat?

Kommer valproat hindra mig från att bilda familj i framtiden?

Kommer jag behöva byta till annat läkemedel om jag blir/vill bli gravid när jag behandlas med valproat?

VAD ÄR GRAVIDITETSPREVENTIONS-PROGRAMMET?

Graviditetspreventions-programmet är en rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket. För dig och din partner är målet att säkerställa att din partner har blivit informerad av sin läkare om riskerna med att använda valproat under graviditet och att din partner fullt ut förstår dessa risker.

De åtgärder som finns inkluderar rekommendationer och villkor som är specifika för kvinnor som använder valproat som hennes läkare kommer att förklara för henne. Bland dessa så kommer hon att behöva göra ett graviditetstest innan hon startar behandlingen, använda ett effektivt preventivmedel för att förhindra att hon blir gravid och fortsätta med detta genom hela behandlingen. Hon kommer behöva gå på ett årligt besök till sin läkare för att gå igenom sin behandling, och prata med sin läkare direkt om hon tror att hon kan vara gravid eller hon vill bli gravid.

Informationen nedan förklarar vad graviditetspreventions-programmet betyder för dig och din partner och erbjuder rekommendationer som kan användas när du planerar ditt nästa läkarbesök.

MIN PARTNER BÖRJAR BEHANDLING MED VALPROAT

Mer information

MIN PARTNER BÖRJAR BEHANDLING MED VALPROAT

 • Läkaren kommer att förklara varför han eller hon tycker att valproat är rätt läkemedel för din partner och berätta för henne om alla kända risker:
  • Din partner ska endast förskrivas valproat om andra behandlingsalternativ inte fungerar, om hon inte är gravid och om hon använder preventivmedel.
  • Hennes läkare kommer be henne ta ett graviditetstest innan hon startar behandling med valproat, och därefter vid behov. Detta är för att säkerställa att hon inte är gravid.
  • Hon ska alltid använda ett effektivt preventivmedel när hon tar valproat:
   • Preventivmedel ska användas under hela tiden som din partner tar valproat och hon ska inte sluta när som helst.
  • Hennes läkare kommer att rekommendera ett effektivt preventivmedel. Detta för att förhindra att hon blir gravid.
  • Hon kommer att behöva se över sin behandling med sin läkare regelbundet (åtminstone årligen).
  • Vid det första besöket kommer hennes läkare be henne att läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att hon ska vara väl medveten om och förstå alla risker med att använda valproat under graviditet och rekommendationer för att undvika att bli gravid under behandling med valproat.
 • Om ni bestämmer att ni vill skaffa barn, prata med hennes läkare så snart som möjligt.
  • Din partner ska inte sluta behandlingen med valproat eller preventivmedel – innan hon har diskuterat detta med sin läkare.
  • Hon behöver prata med sin läkare om riskerna för sitt barns hälsa och samtidigt hålla sin sjukdom under kontroll.
  • Hon och hennes läkare bör komma överens om vad man ska göra med hennes behandling innan ni försöker bli gravida.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR SOM DIN PARTNER KANSKE VILL STÄLLA TILL SIN LÄKARE…

 • Varför ska jag göra ett graviditetstest innan jag börjar ta valproat?
 • Innebär valproatbehandling att vi inte kommer kunna skaffa barn i framtiden?
 • Om vi vill skaffa barn, vilka andra behandlingsalternativ finns för epilepsi som passar bättre?
 • Vad kan hända om jag blir gravid när jag behandlas med valproat?
 • Vad skulle vara det bästa preventivmedlet för oss som är säkert och användarvänligt när jag behandlas med valproat?

MIN PARTNER BEHANDLAS MED VALPROAT OCH VI PLANERAR ATT SKAFFA BARN

Mer information

MIN PARTNER BEHANDLAS MED VALPROAT OCH VI PLANERAR ATT SKAFFA BARN

 • Om ni planerar att skaffa barn bör din partner först prata med sin läkare men:
  • Hon ska fortsätta behandlingen med valproat
  • Fortsätta behandlingen med preventivmedel tills hon pratat med sin läkare
 • Det är viktigt att hon inte blir gravid innan hon och hennes läkare har pratat.
  • Hennes läkare kan behöva ändra hennes behandling en lång tid innan hon blir gravid – det är för att säkerställa att hennes sjukdom är stabil.
  • Hon behöver prata med sin läkare om vad som kan göras för att minska riskerna för hennes barns hälsa och samtidigt hålla sin sjukdom under kontroll.
  • Hon kan fråga läkaren om att ta folsyra medan hon försöker bli gravid. Folsyra kan minska den allmänna risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som finns vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.
 • Hon kommer behöva utvärdera sin behandling med sin läkare regelbundet (åtminstone årligen).
 • Under detta besök kommer hennes läkare be henne läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att säkerställa att hon är väl medveten och förstår alla risker med att använda valproat under graviditet.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR SOM DIN PARTNER KANSKE VILL STÄLLA TILL SIN LÄKARE…

 • Om vi vill skaffa barn, hur långt innan behöver vi planera så att epilepsibehandlingen kan bytas?
 • Om vi vill skaffa barn, finns det andra behandlingsalternativ för epilepsi som är säkrare under graviditet?
 • Vilka är riskerna med den nya behandlingen?
 • Innebär min epilepsi i sig en risk för barnet?
 • Är det troligt att barnet ärver min epilepsi?

MIN PARTNER BEHANDLAS MED VALPROAT OCH PLANERAR INTE ATT SKAFFA BARN

Mer information

MIN PARTNER BEHANDLAS MED VALPROAT OCH PLANERAR INTE ATT SKAFFA BARN

 • Ett effektivt preventivmedel ska alltid användas om din partner tar valproat och inte planerar att skaffa barn.
  • Preventivmedel ska användas under hela tiden som din partner tar valproat och ska inte avslutas när som helst.
 • Prata med läkare eller gynekolog/förlossningsläkare eller barnmorska vid mödravårdscentralen om ni behöver preventivmedelsrådgivning.
 • Din partner bör kontakta sin läkare omedelbart om hon tror att hon är gravid.
 • Hon ska aldrig sluta behandlingen med valproat innan hon har diskuterat med sin läkare, även fast hon blivit gravid för det kan vara farligt för både henne och barnet.
 • Hon kommer behöva gå igenom sin behandling med sin läkare regelbundet (åtminstone årligen).
 • Under det årliga besöket kommer hennes läkare att be henne läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att hon ska vara väl medveten om och förstå alla risker med att använda valproat under graviditet och rekommendationer för att undvika att bli gravid under behandling med valproat.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR SOM DIN PARTNER KANSKE VILL STÄLLA TILL SIN LÄKARE…

 • Vilket skulle vara det bästa preventivmedlet för oss när jag behandlas med valproat?
 • Bör jag överväga alternativa preventivmedel, t.ex. sterilisering när jag behandlas med valproat?
 • Om vi ändrar oss och vill skaffa barn, är det då möjligt när jag behandlas med valproat?
 • Kommer jag behöva byta behandling när jag blir/vill bli gravid när jag behandlas med valproat?
partner

MIN PARTNER BEHANDLAS MED VALPROAT OCH HON HAR BLIVIT GRAVID

Mer information

MIN PARTNER BEHANDLAS MED VALPROAT OCH HON HAR BLIVIT GRAVID

 • Om din partner tror att hon kan vara gravid:
  Hon ska inte sluta behandlingen med valproat – detta för att hennes epilepsi kan bli värre
 • Hon ska omedelbart tala med sin läkare. Detta för att diskutera vilka alternativ hon har. Hennes läkare kan säga att hon kan behöva byta till en annan behandling och förklara hur man gör övergången från valproat till den nya behandlingen.
 • Barn till mödrar som behandlas med valproat under graviditet löper högre risk för:
  • Fosterskador och
  • negativa effekter på inlärningsförmåga och utveckling
 • Dessa kan allvarligt påverka barnets liv.
 • Under vissa omständigheter är det inte alltid möjligt att byta till en annan behandling. Din partner bör kontakta sin läkare för ytterligare information.
 • Under detta besök kommer hennes läkare be henne läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att säkerställa att hon är väl medveten om och har förstått alla risker och rekommendationer kring användning av valproat under graviditet.
 • Hon kommer undersökas mycket noggrant:
  • Detta för att säkerställa att hennes sjukdom är stabil.
  • Det är också för att undersöka hur hennes barn utvecklas.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR SOM DIN PARTNER KANSKE VILL STÄLLA TILL SIN LÄKARE…

 • Vad kan göras för att säkerställa att barnet inte skadas?
 • Kan behandling med valproat avbrytas när jag är gravid?
 • Kan behandlingen ändras under graviditet?
 • Finns det något sätt att veta i förväg om barnet kommer skadas om jag behandlas med valproat under graviditet?
 • Innebär min epilepsi en risk för barnet?
 • Är det troligt att barnet ärver epilepsi?

EPILEPSI material

Ladda ner material