Printed From:

Epilepsi är en allvarlig kronisk neurologisk sjukdom. Det finns många behandlingar för epilepsi, där valproat är en.

Att ställa frågor, dela information och prata om olika orosmoment kan hjälpa dig, din familj och dina vänner att förstå hur det är att leva med epilepsi.

Det finns några saker som du bör vara medveten om ifall du är kvinna som lever med epilepsi och behandlas eller överväger att behandlas med valproat, eller om du har någon närstående som gör det. Klicka här för mer information.

VAD JAG BÖR VETA

Valproat är ett effektivt läkemedel för behandling av epilepsi. Valproat ska enbart användas av kvinnor eller flickor om ingenting annat fungerar på grund av att det kan skada ett ofött barn allvarligt när det tas under graviditet. På grund av det så är det viktigt att du alltid använder ett effektivt preventivmedel när du tar valproat och att du konsulterar din läkare omgående om du funderar på att skaffa barn.

Det är mycket viktigt att du inte slutar använda valproat och preventivmedel innan du har pratat med din läkare. Sluta aldrig med valproat om inte din läkare säger till dig att göra det, detta på grund av att din sjukdom kan förvärras.

Kom ihåg att besöka din specialistläkare regelbundet (minst en gång om året). Om du inte har träffat din läkare det senaste året, om du vill bilda familj eller om du tror att du är gravid, så måste du omedelbart boka in en tid med din läkare för att gå igenom vad nästa steg blir.

Alla kvinnor och flickor som får valproat förskrivet måste förstå och följa graviditetspreventionsprogrammet som syftar till att minimera exponering för valproat under graviditet.

Använd alltid ett effektivt preventivmedel när du tar valproat. Använd preventivmedel under hela tiden du tar valproat och sluta inte använda det när som helst utan att rådgöra med din läkare. Din läkare kommer att rekommendera ett effektivt preventivmedel för dig. Detta för att förhindra en oplanerad graviditet.

Din läkare kommer be dig ta ett graviditetstest innan du startar behandling med valproat, och därefter upprepa testtagning vid behov. Detta för att säkerställa att du inte är gravid.

Kontakta din läkare omedelbart om du tror att du är gravid.

Sluta aldrig behandlingen med valproat såvida inte din läkare säger åt dig att sluta ta läkemedlet.

Du kommer behöva träffa din specialistläkare för att se över din behandling minst en gång om året.

Om du planerar att skaffa barn är det viktigt att du pratar med din läkare så snart som möjligt så att din läkare kan ge dig rätt rådgivning tidigt. Sluta inte använda preventivmedel innan du pratat med din läkare.

Under ditt läkarbesök kommer din specialistläkare be dig läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att du ska vara väl medveten om och förstå alla risker med att använda valproat under graviditet.

Prata med din läkare om du planerar att skaffa barn. Om du har epilepsi och planerar att skaffa barn ska du prata med din läkare långt innan du planerar att bli gravid. Din läkare kommer att diskutera vad som är det bästa alternativet för dig och hjälpa dig att ta fram en plan som är rätt för dig.

För vissa kvinnor kan antalet eller allvarligheten av epileptiska anfall öka under graviditet. Kvinnor med epilepsi kan ha en förhöjd risk för komplikationer under graviditet och förlossning jämfört med kvinnor utan epilepsi, enligt UK National Institute for Health and Care Excellence (NICE). Din läkare kommer troligen att vilja övervaka din epilepsi och din behandling noggrannare under din graviditet. Detta för att hjälpa både dig och ditt barn.

Visa patientinformationsbroschyren för mer information

right-image

Om du behandlas med valproat när du är gravid så kan det allvarligt skada ditt ofödda barn.

rediconRiskerna är större med valproat än med andra läkemedel för epilepsi eller bipolär sjukdom.

rediconDet finns risker även vid låga doser valproat – ju högre dos desto högre risk.

Att behandlas med valproat under graviditet kan skada ditt barn på två sätt:

rediconFosterskador/missbildningar när barnet är fött

rediconNegativ påverkan på utveckling och inlärningsförmåga under uppväxten.

FOSTERSKADOR
Att behandlas med valproat under graviditet kan orsaka allvarliga fosterskador.

Hos kvinnor i den allmänna befolkningen kommer 2 till 3 barn av 100 drabbas av fosterskador.

Hos kvinnor som behandlas med valproat under graviditet kommer cirka 10 barn av 100 drabbas av fosterskador.

Vilka fosterskador kan inträffa?

  • Ryggmärgsbråck (spina bifida) – när skelettet i ryggraden inte utvecklas som det ska.
  • Missbildning av ansikte och skalle – inklusive läpp- och gomspalt. Läpp- och gomspalt innebär att överläppen och eller benen i ansiktet är delade.
  • Missbildning av armar och ben, hjärta, njurar, urinvägar och könsorgan.
  • Hörselproblem eller dövhet

NEGATIVA EFFEKTER PÅ INLÄRNINGSFÖRMÅGA OCH UTVECKLING

Att behandlas med valproat under graviditet kan påverka ditt barns förmåga att utvecklas under uppväxten.

Hos kvinnor som behandlas med valproat under graviditet kan upp till 30–40 förskolebarn av 100 få problem med utvecklingen.
Långtidseffekterna är inte kända.
Följande negativa påverkan på utvecklingen kan uppstå:

  • Sen med att lära sig gå och tala.
  • Sämre intellektuell förmåga än andra barn i samma ålder.
  • Dåliga tal- och språkkunskaper.
  • Minnessvårigheter.

Barn till mödrar som behandlats med valproat under graviditet löper högre risk för autism eller autismspektrumstörning. Barnen är mer benägna att utveckla symptom på ADHD (Attention Deficit Hyperactivity Disorder).

Visa patientinformationsbroschyren för mer information

woman

EPILEPSI KVINNA

Mer information
teenager

TONÅRING

Mer information
partner
parent
 

FÖRÄLDER

Mer information

EPILEPSI material

Ladda ner material

ERGENYL® (natriumvalproat) enterotablett 100 mg, 300 mg och 500 mg; oral lösning 60 mg/ml; orala droppar, lösning 200 mg/ml; pulver och vätska till injektionsvätska, lösning 400 mg. Receptbelagt läkemedel. ERGENYL används för behandling av epilepsi. Använd inte ERGENYL om du är gravid, förutom då inget annat fungerar för dig. För mer information om risker med behandlingen och dosering se www.fass.se

För utbildningsmaterial se denna hemsida.

Kontaktuppgifter: ERGENYL tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com.

Läs bipacksedeln noga före användning.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.

ERGENYL RETARD® (natriumvalproat och valproinsyra) depotgranulat i dospåse 100 mg, 250 mg och 500 mg; depottablett 300 mg och 500 mg. Receptbelagt läkemedel. ERGENYL RETARD används för behandling av epilepsi och mani. Vid epilepsi: Använd inte ERGENYL RETARD om du är gravid, förutom då inget annat fungerar för dig. Vid mani: Använd inte ERGENYL RETARD om du är gravid. För mer information om risker med behandlingen och dosering se www.fass.se

För utbildningsmaterial se denna hemsida.

Kontaktuppgifter: ERGENYL RETARD tillhandahålls av Sanofi AB, tel +46 8 634 50 00. Vid frågor om våra läkemedel kontakta infoavd@sanofi.com.

Läs bipacksedeln noga före användning.
▼Detta läkemedel är föremål för utökad övervakning.