Printed From:

Du tar valproat för att kontrollera din bipolära sjukdom, och du har kanske behandlats i många år eller så har du precis börjat.

Även om valproat håller ditt humör under kontroll så innebär behandlingen begränsningar och är inte riskfritt.

En av de största riskerna för fertila kvinnor som tar valproat är att det kan skada det ofödda barnet om det tas under graviditet.

På grund av detta så krävs det att alla kvinnor som tar valproat också använder ett effektivt preventivmedel för att undvika oplanerade graviditeter. För att säkerställa att alla kvinnor som tar valproat klart förstår dessa risker och hur de kan undvika dem så har ett graviditetspreventionsprogram

 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.
 
En rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.

tagits fram och validerats i konsultation med Europeiska Läkemedelsmyndigheten och godkänts i Sverige av Läkemedelsverket. Eftersom du tar valproat för epilepsi så måste du förstå graviditetspreventionsprogrammet och vad det betyder för dig.

Att behandlas med valproat betyder inte att du inte kan skaffa barn, men det behöver planeras noggrant i god tid innan och du behöver byta till en annan behandling för din bipolära sjukdom innan du blir gravid. Kvinnor med bipolär sjukdom får inte behandlas med valproat när de är gravida. Så om du vill bilda familj så bör du boka in ett läkarbesök med din psykiatriker så snart som möjligt för att bestämma en alternativ behandling.

När du behandlas med valproat behöver du minst en gång per år boka tid för att träffa din psykiatriker. Om du har några frågor eller funderingar så kan du ställa dem vid nästa besök. Det är en bra idé att förbereda sig inför kommande besök och skriva en lista så att du inte glömmer att diskutera någonting som du funderar på. Det kommer hjälpa dig att få rätt råd tidigt. Säkerställ också att du förstår allt som du behöver veta kring hur viktigt det är att använda preventivmedel när du tar valproat.

Förutom det årliga besöket med din psykiatriker så måste du även träffa honom/henne omedelbart om du får reda på att du är gravid för att bestämma den bästa handlingsplanen för dig. Om detta händer, sluta inte ta valproat på ditt eget initiativ utan att du har träffat din psykiatriker.

Varje läkarbesök är ett tillfälle för dig att få klarhet i vad som helst som du funderar på och du kan berätta för din läkare hur du känner dig.

Därför är det så viktigt att du planerar inför ditt nästa läkarbesök.

Ta ett par minuter innan ditt besök för att fundera igenom om det är någonting du vill diskutera med din läkare och skriv ned det. Om det behövs så använd riskbekräftelseblanketten (du kan ladda ner den här) som en guide till vilka frågor du kan tänkas vilja ställa. Ta med dig dina anteckningar och skriv ner svaren du får så att du även kan titta på dem senare.

Riskbekräftelseblanketten kommer användas varje år av din läkare. Om du planerar att bli gravid eller om du är gravid så kommer den att användas för att förklara riskerna som finns med att använda valproat under graviditet för dig. Din läkare kommer att be dig signera blanketten för att säkerställa att du förstår dessa risker. Därför är det mycket viktigt att du frågar din läkare öppet om du tycker att någonting är oklart.

Mer information

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KAN TÄNKAS VILJA STÄLLA…

Eftersom du tar valproat så måste du vara säker på att du förstår svaren på följande frågor. Besöket hos din läkare är ett bra tillfälle att diskutera dem om du är orolig eller tycker att någonting är oklart.

Vilka är möjliga biverkningar med valproat?

Varför är det så viktigt med preventivmedel om jag behandlas med valproat?

Vad ska jag göra om jag blir gravid när jag behandlas med valproat?

Vad kan hända med mitt barn om jag behandlas med valproat?

Varför behöver jag skriva under riskbekräftelseblanketten innan jag påbörjar min valproatbehandling och sen igen vid varje årligt läkarbesök?

Finns det några andra behandlingsalternativ för mig om jag vill bli gravid?

Vad ska jag göra om jag vill skaffa barn när jag använder valproat?

Kommer användning av valproat förhindra mig att bilda familj?

VAD ÄR GRAVIDITETSPREVENTIONS-PROGRAMMET?

Graviditetspreventions-programmet är en rad åtgärder som tagits fram av läkemedelstillverkaren tillsammans med Europeiska Läkemedelsmyndigheten för att minimera exponering för valproat vid behandling under graviditet och som godkänts i Sverige av Läkemedelsverket.

För dig är målet att säkerställa att du har blivit informerad av din läkare om riskerna med att använda valproat under graviditet och att du fullt ut förstår dessa risker.

De åtgärder som finns inkluderar rekommendationer och villkor som är specifika för kvinnor som använder valproat som din läkare kommer att förklara för dig.

Bland dessa så kommer du att behöva göra ett graviditetstest innan du startar behandlingen, använda ett effektivt preventivmedel för att förhindra att du blir gravid och fortsätta med detta genom hela behandlingen. Du kommer behöva gå på årligt återbesök till din läkare för att gå igenom din behandling. Tala omedelbart om för din läkare om du tror att du kan vara gravid eller du vill bli gravid.

Informationen nedan förklarar vad graviditetspreventions-programmet betyder för dig och erbjuder rekommendationer som kan användas när du planerar ditt nästa läkarbesök.

JAG BÖRJAR BEHANDLINGEN MED VALPROAT

Mer information

JAG BÖRJAR BEHANDLINGEN MED VALPROAT

 • Din läkare kommer förklara för dig varför han/hon tycker att valproat är rätt läkemedel för dig och berätta för dig om alla kända risker:
  • Din läkare kommer endast förskriva valproat till dig om andra behandlingsalternativ inte fungerar, du inte är gravid och du använder preventivmedel.
  • Din läkare kommer be dig ta ett graviditetstest innan du startar behandling med valproat, och därefter vid behov. Detta för att säkerställa att du inte är gravid.
  • Använd alltid ett effektivt preventivmedel när du tar valproat:
   • Använd preventivmedel under hela tiden du tar valproat
   • Sluta inte använda preventivmedel när som helst
 • Din läkare kommer att rekommendera ett effektivt preventivmedel för dig. Detta för att förhindra att du blir gravid.
  • Du kommer behöva se över din behandling med din läkare regelbundet (åtminstone årligen).
  • Vid detta första besök kommer din läkare be dig läsa och undertecknar en riskbekräftelseblankett. Detta är för att du ska vara väl medveten om och förstå alla risker med att använda valproat under graviditet och rekommendationer för att undvika att bli gravid under behandling med valproat.
 • Om du bestämmer dig för att du vill skaffa barn, prata med din läkare så snart som möjligt.
  • Sluta inte behandlingen med valproat eller preventivmedel – innan du har diskuterat detta med din läkare.
  • Du behöver prata med din läkare om riskerna för ditt barn hälsa och samtidigt hålla din sjukdom under kontroll.
  • Du och din läkare bör komma överens om vad man ska göra med din behandling innan du försöker bli gravid.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KANSKE VILL STÄLLA…

 • Varför ska jag göra ett graviditetstest innan jag börjar behandlas med valproat?
 • Betyder det att jag inte kan skaffa barn om jag börjar behandlas med valproat?
 • Kommer jag att behöva använda preventivmedel hela mitt fertila liv så länge jag behandlas med valproat?
 • Om min valproatbehandling håller mitt humör under kontroll, kommer jag då inte kunna sluta behandlingen för att bilda familj?
 • Om jag vill skaffa barn, finns det några andra behandlingsalternativ för min bipolära sjukdom som skulle vara mer passande?
 • Vad kan hända om jag ändå blir gravid när jag behandlas med valproat?
 • Vilka alternativ finns om jag blir gravid oavsiktligt när jag behandlas med valproat?

JAG BEHANDLAS MED VALPROAT OCH PLANERAR ATT BILDA FAMILJ

Mer information

JAG BEHANDLAS MED VALPROAT OCH PLANERAR ATT BILDA FAMILJ

 • Om du planerar att skaffa barn, prata först med din läkare men:
  • Fortsätt behandlingen med valproat
  • Fortsätt behandlingen med preventivmedel tills du har pratat med din läkare
 • Det är viktigt att du inte blir gravid innan du och din läkare har pratat.
  • Du kommer inte kunna behandlas med valproat när du är gravid och du behöver ändra din behandling.
  • Din läkare behöver ändra din behandling en lång tid innan du blir gravid – det är för att säkerställa att ditt humör är under kontroll.
  • Du behöver prata med din läkare om vad som kan göras för att minska riskerna för ditt barns hälsa och samtidigt hålla din sjukdom under kontroll.
  • Fråga läkaren om att ta folsyra medan du försöker bli gravid. Folsyra kan minska den allmänna risken för ryggmärgsbråck och tidigt missfall, som finns vid alla graviditeter. Det är däremot inte troligt att det minskar risken för fosterskador som förknippas med användning av valproat.
 • Du kommer behöva utvärdera din behandling med din läkare regelbundet (åtminstone årligen).
 • Under detta besök kommer din läkare be dig läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att säkerställa att du är väl medveten om och förstår alla risker med att använda valproat under graviditet.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KANSKE VILL STÄLLA…

 • Vilka andra behandlingsalternativ finns för min bipolära sjukdom om jag vill skaffa barn?
 • Vad skulle riskerna vara med den nya behandlingen?
 • Hur lång tid kommer det ta att byta min behandling innan jag kan försöka bli gravid?
 • Är det troligt att jag kommer att ha problem med mitt humör medan jag byter behandling?
 • Vilka är riskerna som finns med att inte använda någon behandling alls medan jag försöker bli med barn och sen när jag är gravid?
 • Om andra behandlingsalternativ inte är bra för mig, kommer jag fortfarande att kunna skaffa barn?
 • Innebär min bipolära sjukdom i sig någon risk för barnet?
 • Är det troligt att mitt barn ärver min bipolära sjukdom?

JAG BEHANDLAS MED VALPROAT OCH JAG PLANERAR INTE ATT SKAFFA BARN 

Mer information

JAG BEHANDLAS MED VALPROAT OCH JAG PLANERAR INTE ATT SKAFFA BARN

 • Använd alltid ett effektivt preventivmedel när du tar valproat och inte planerar att skaffa barn.
  • Använd preventivmedel under hela tiden du tar valproat
  • Sluta inte använda preventivmedel när som helst
 • Prata med din läkare eller gynekolog/förlossningsläkare eller barnmorska vid mödravårdscentralen om du behöver preventivmedelsrådgivning.
 • Kontakta din läkare omedelbart om du tror att du är gravid.
 • Sluta aldrig behandlingen med valproat innan du har diskuterat med din läkare, även fast du blivit gravid för det kan vara farligt för både dig och ditt barn.
 • Du kommer behöva gå igenom din behandling med din läkare regelbundet (åtminstone årligen).
 • Under det årliga besöket så kommer din läkare be dig läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att du ska vara väl medveten om och förstå alla risker med att använda valproat under graviditet och rekommendationer för att undvika att bli gravid under behandling med valproat.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KANSKE VILL STÄLLA…

 • Vad skulle vara det bästa preventivmedlet för mig?
 • Kommer jag att behöva använda preventivmedel hela mitt fertila liv när jag behandlas med valproat?
 • Bör jag överväga alternativa preventivmedel, t.ex. sterilisering?
 • Om jag ändrar mig och vill skaffa barn när jag behandlas med valproat, är det möjligt?
 • Ska jag använda preventivmedel även om jag inte har en partner när jag behandlas med valproat?

JAG BEHANDLAS MED VALPROAT OCH JAG HAR BLIVIT GRAVID

Mer information

JAG BEHANDLAS MED VALPROAT OCH JAG HAR BLIVIT GRAVID

 • Om du tror att du är gravid:
  • Sluta inte behandlingen med valproat innan du har diskuterat detta med din läkare – detta för att dina humörsvängningar kan återkomma.
  • Tala omedelbart med din läkare. Detta för att diskutera vilka alternativ du har. Din läkare kan säga att du kan behöva byta till en annan behandling, eller avsluta behandlingen helt, och förklara hur man gör det.
 • Barn till mödrar som behandlas med valproat under graviditet löper högre risk för:
  • Fosterskador och
  • negativa effekter på inlärningsförmåga och utveckling.
 • Dessa kan allvarligt påverka ditt barns liv.
 • Under detta besök så kommer din läkare be dig läsa och underteckna en riskbekräftelseblankett. Detta är för att säkerställa att du är väl medveten om och har förstått alla risker och rekommendationer kring användning av valproat under graviditet.
 • Du kommer undersökas mycket noggrant:
  • Detta för att säkerställa att din bipolära sjukdom är stabil.
  • Det är också för att undersöka hur ditt barn utvecklas.

HÄR ÄR NÅGRA FRÅGOR DU KANSKE VILL STÄLLA…

 • Vad kan jag göra för att säkerställa att mitt barn inte skadas?
 • Varför kan jag inte bara stoppa behandlingen tills mitt barn föds?
 • Kan jag byta behandling medan jag är gravid?
 • Finns det något sätt att veta i förväg om mitt barn kommer skadas?
 • Innebär min bipolära sjukdom i sig någon risk för barnet?
 • Är det troligt att mitt barn ärver min bipolära sjukdom?

BIPOLÄR SJUKDOM material

Ladda ner material