Printed From:

INFORMATION OCH STÖD

Sanofi har producerat och validerat utbildningsmaterial i konsultation med Europeiska Läkemedelsmyndigheten vilket godkänts i Sverige av Läkemedelsverket. Detta för att hjälpa dig, din familj och vänner att förstå viktig säkerhetsinformation relaterad till användning av valproat av flickor och fertila kvinnor.

Du kan ladda ner dessa genom att klicka på bilderna nedan.

  • Valproat (<Ergenyl och Ergenyl Retard>) preventivmedel och graviditet: vad du bör veta. Patientinformationsbroschyr
  • Den årliga riskbekräftelseblanketten för flickor och fertila kvinnor som behandlas med valproat (<Ergenyl och Ergenyl Retard>)
  • Patientkort

PATIENTINFORMATIONSBROSCHYR

Se

PATIENTKORT

Se

ÅRLIGA RISKBEKRÄFTELSEBLANKETTEN

Se