Printed From:

Valproat används för behandling av epilepsi och bipolär sjukdom. Liksom alla läkemedel så ska valproat användas med försiktighet. Speciellt viktigt är att valproat under graviditet kan vara skadligt för det ofödda barnet.

  • Om du eller en nära anhörig har epilepsi eller bipolär sjukdom så kan du använda denna hemsida för att hitta information om fördelarna och riskerna med valproatbehandling, information om familjeplanering och information som kan hjälpa dig i dialog med din läkare. Du kan också läsa, ladda ner och skriva ut utbildningsmaterial för patienter.
  • Om du är hälso- och sjukvårdspersonal så kan du använda denna hemsida för att hitta information om fördelarna och riskerna med valproat till dina patienter, riskminimeringsinformation och delarna i graviditetspreventionsprogrammet. Du kan också läsa, ladda ner och skriva ut utbildningsmaterial för hälso- och sjukvårdspersonal och patienter.

Observera att denna hemsida inte ersätter medicinsk rådgivning. Patienter ska kontakta hälso- och sjukvårdspersonal för mer information.